Archive for the ‘Uus’ Категории

4.09.2023

14.04.2023

Lugupeetud lapsevanem!

Seoses miinimumpalga tõusuga (725 eurot) 1. jaanuarist 2023 tõuseb ka vanemate poolt tasumisele kuuluv osalustasu määr ühe lapse kohta, milleks on 36,25 eurot kuus. Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014 määrus nr 41 § 2 https://www.riigiteataja.ee/akt/402102014014?leiaKehtiv Käskkiri 01-A  Lapse osalustasu määra kinnitamine

LAK-õppe päev «Otsime kevadet»

 Jalutuskäik lasteaia territooriumil, töölehtede täitmine. Lapsed imetlevad loodust ja otsivad kevadet (esimesed lilled, pungad, linnude laulud, jne). https://www.youtube.com/watch?v=2mDA9e20W4o