Kes me oleme?

5.09.2022

Kohtla-Järve lasteaed Aljonuška asub Ida – Virumaal Kohtla-Järve linnas, Järve linnaosas.

Lasteaed Aljonuška on munitsipaallasteaed. Lasteaed on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus.

https://www.kohtla-jarve.ee/lasteaiad

Lasteaia hoone on kahekorpuseline, ehitatud tüpprojekti järgi 1974 aastal.

Kõnesoleval ajal on lasteaias 9 rühma.

Lasteaias on muusiksaal, spordisaal, eesti keele kabinett, raamatukogupersonali puhketuba,  logopeedi kabinet, väike saal ravivõimlemiseks, köök ja pesuköök.

Lasteaia õppetöö toimub alushariduse riikliku õppekava ja lasteaia õppekava alusel.

Õppekeel on eesti ja vene keel.

Eesti keele õpe algab kolmandast eluaastast ja toimub vastavalt riiklikule
õppekavale ja lasteaia õppekavale.

Lasteaias töötab 2 osalise keelekümbluse rühma, kus õppe- ja kasvatustegevus
toimub eesti ja vene keeles.

(2011. aasta septembrist avati lasteaias esimene osalise keelekümbluse rühm
3-aastastele lastele. Alates 2016 – 2017 õppeaastast lasteaias töötab kolm osalise keelekümbluse rühma). 

Alates 2021.a.a töötab rühmas “Rukkilill” Haridus-ja Teadusministeeriumi pilotprojekti “Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas” üks täiskohaga eestikeelne õpetaja, kes iga päev korraldab tegevusi eesti keeles koostöös venekeelsete rühmaõpetajatega.

Lasteaias töötab viis erirühma:

  • kaks tasandusrühma,

  • kaks arendusrühma,
  • pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm.

Lastel on võimalik saada tervist ja arengut toetavaid teenuseid lasteaiasiseselt, vajaduse korral koostatakse individuaalne õppekava.

Meie rühmad (märts 2024 )

Rühma nimi

Laste vanus

Laste arv

Vabad kohad

Päikene

Sõimerühm

1,5 – 3

14

Rukkilill

Aiarühm. Projekt “Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”. Sobitusrühm

4 – 6

17

Sipsik

Keelekümblusrühm. Sobitusrühm

5 – 6

16

Kiisu-Miisu

Keelekümblusrühm. Sobitusrühm

3 – 4

17

Mesimumm

Tasandusrühm

3 – 7

12

Pilveke

Arendusrühm

3 – 7

7

Sipelgad

Tasandusrühm

3 – 7

12

Päevalilled

Arendusrühm

3 – 7

7

Vikerkaar

Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm

3 – 7

4

Lasteaed on avatud tööpäevadel 07:00 – 18:00