Lasteaia missioon

LASTEAIA MISSIOON, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED

Missioon

Lasteaia Aljonuška laps on hoitud ja rõõmus, tegutsemishimuline ja salliv, ta usub iseendasse, on sõbralik ja tahab õppida – kõik saab selgeks läbi mängu.

Visioon

Lapsest hoolivas lasteaias kasvab lapsest õnnelik inimene.

Põhiväärtused

Professionaalsus (kompetentsus) – lasteaia töötajatel on teadmised ja oskused lapse arengu toetamiseks, töötajad on avatud, abivalmid ning õpihimulised.

Usaldusväärsus – tugineme vanemate ja õpetajate vahelisele koostööle ja mõistmisele, et lapsel oleks lasteaias hea.

Loovus ja innovaatilisus – märkame ja väärtustame töötajate loovaid lahendusi ning ideid, oleme avatud uuendustele, suuname lapsi uurima ja avastama, tundma rõõmu enda ja teiste loo-mingust.

Keskkonnateadlikkus – väärtustame loodust ja säästvat mõtteviisi ning käitumist.

Tervis ja turvalisus – edendame tervislikke eluviise, pakume mitmekülgseid liikumisvõimalusi ja tervislikku toitu, peame lugu terviseteadlikkusest ning seame esikohale laste turvalisuse.

Meeskonnatöö – tegutseme ühiste eesmärkide nimel koos – kaasame oma tegemistesse kogu lasteaia personali, laste perekondi ning koostööpartnereid.