Avaldused lasteaeda vastuvõtmise kohta

maarus_nr_8

    1. Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

    2. Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

arendusrühm

avaldus lapse väljaarvamiseks

aiarühm

pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm

sobitusrühm

sõimerühm

tasandusrühm

Üleviimine