Järjekord lasteaeda

Meie rühmad (oktoober 2022 )

Rühma nimi

Laste vanus

Laste arv

Vabad kohad

Päikene

Sõimerühm

1,5 – 3

11

3

Kelluke

Sõimerühm

1,5 – 3

11

3

Rukkilill

Aiarühm. Projekt “Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”.

3 – 5

19

Sipsik

Keelekümblusrühm

5 – 6

16

Kiisu -Miisu

Keelekümblusrühm

6 – 7

16

4

Mesimumm

Tasandusrühm

3 – 7

9

3

Pilveke

Tasandusrühm

3 – 8

8

4

Sipelgad

Tasandusrühm

3 – 7

9

3

Päevalilled

Arendusrühm

3 – 7

7

Vikerkaar

Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm

3 – 8

4