Järjekord lasteaeda

Meie rühmad (jaanuar 2022 )

Rühma nimi

Laste vanus

Laste arv

Vabad kohad

Päikene

Sõimerühm

1,5 – 3

13

1

Kelluke

Sõimerühm

1,5 – 3

12

2

Rukkilill

Aiarühm. Projekt “Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”.

3 – 4

10

8

Sipsik

Keelekümblusrühm

4 – 5

15

1

Kiisu -Miisu

Keelekümblusrühm

5 – 6

14

6

Mesimumm

Keelekümblusrühm

6 – 7

15

5

Pilveke

Tasandusrühm

3 – 7

8

4

Sipelgad

Tasandusrühm

3 – 7

10

2

Päevalilled

Arendusrühm

3 – 7

7

Vikerkaar

Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm

3 – 7

4