Järjekord lasteaeda

Meie rühmad (november 2023 )

Rühma nimi

Laste vanus

Laste arv

Vabad kohad

Päikene

Sõimerühm

1,5 – 3

14

Rukkilill

Aiarühm. Projekt “Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”. Liitrühm

4 – 6

18

Sipsik

Keelekümblusrühm. Sobitusrühm

6 – 7

16

Kiisu -Miisu

Keelekümblusrühm

3 – 4

17

3

Mesimumm

Tasandusrühm

3 – 7

12

Pilveke

Arendusrühm

3 – 8

7

Sipelgad

Tasandusrühm

3 – 7

12

Päevalilled

Arendusrühm

3 – 7

7

Vikerkaar

Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm

3 – 8

4