Järjekord lasteaeda

Meie rühmad (mai 2023 )

Rühma nimi

Laste vanus

Laste arv

Vabad kohad

Päikene

Sõimerühm

1,5 – 3

14

Kelluke

Sõimerühm

1,5 – 3

13

1

Rukkilill

Aiarühm. Projekt “Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”.

3 – 5

18

2

Sipsik

Keelekümblusrühm

5 – 6

14

2

Kiisu -Miisu

Keelekümblusrühm

6 – 7

16

4

Mesimumm

Tasandusrühm

3 – 7

11

1

Pilveke

Tasandusrühm

3 – 8

10

2

Sipelgad

Tasandusrühm

3 – 7

12

Päevalilled

Arendusrühm

3 – 7

7

Vikerkaar

Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm

3 – 8

4