Järjekord lasteaeda

Meie rühmad (mai 2022 )

Rühma nimi

Laste vanus

Laste arv

Vabad kohad

Päikene

Sõimerühm

1,5 – 3

12

2

Kelluke

Sõimerühm

1,5 – 3

14

Rukkilill

Aiarühm. Projekt “Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”.

3 – 4

13

5

Sipsik

Keelekümblusrühm

4 – 5

15

1

Kiisu -Miisu

Keelekümblusrühm

5 – 6

15

5

Mesimumm

Keelekümblusrühm

6 – 7

15

5

Pilveke

Tasandusrühm

3 – 7

10

2

Sipelgad

Tasandusrühm

3 – 7

9

3

Päevalilled

Arendusrühm

3 – 7

7

Vikerkaar

Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm

3 – 7

4