Erivajadustega lapsed

Erivajadustega lapsed

Lasteaia eripäraks on viis erirühma:

  • kaks tasandusrühma (laste arv rühmas kuni 12)

  • kaks arendusrühma (laste arv rühmas kuni 7)

  • pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm (laste arv rühmas kuni 4)

Oma töös järgib lasteaed järgmisi põhimõtteid:

  • erivajadusega lastele võrdsed võimalused,

  • erivajadusega laste vanemate toetamine arendamise ja kasvatamise küsimustes,

  • erivajadusega lastele loome arenguks vajalikud tingimused.

Erirühma lapsele on tagatud tema arengut toetavad tegevused ja keskkond. Igale erirühma lapsele

koostatakse individuaalne arenduskava.

Erirühma lapsed peavad läbima konsultatsiooni koolivälise nõustamismeeskonna (Rajaleidja) juures. Konsultatsiooni tulemusel koostatakse lapse kohta otsus, kus on kirjeldatud koolivälise nõustamismeeskonna soovitused lapse arengu toetamiseks.

http://www.rajaleidja.ee/ida-virumaa-noustamiskomisjon/