Dokumendiregister

Dokumendiregister  

 

KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS Kohtla-Järve  MÄÄRUS 20. märts 2018 nr 8

Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

maarus_nr_8