Päevakava

Kellaaeg Tegevus

7.00 – 8.15

1. Laste saabumine

2. Hommikune vaba mäng, individuaalne tegevus

 • õppe- ja loovmängud

 • vaba tegevus

 • info jagamine lastevanematega

 • hommikune võimlemine

8.10 – 9.00

Hommikusöök

9.00 – 10.30

Planeeritud õppetegevused

Mängud toas

10.30 – 12.00 (sõim 10.00 – 11.00)

1. Ettevalmistused õueminekuks

2. Õues viibimine

 • mängud

 • vaba tegevus

 • õuesõppe: vaatlused, jalutuskäigud, likumismängud

 • planeeritud tegevus õpetaja juhendamisel

12.00 – 13.00

Ettevalmistus lõunaks

Lõunasöök

13.00 – 15.00*

Kuni 3 a. – lõunauinak

3-7 a. – lõunauinak, puhkeaeg

15.00 – 15.15

1. Riietumine

2. Vaba tegevus

 • individuaalne töö lastega

 • õppe- ja loovmängud

15.20 – 16.00

Õhtuoode

16.00 – 18.00

1. Vabad mängud

2. Planeeritud tegevus

3. Ettevalmistused õueminekuks

4. Koju minek

 • info jagamine lastevanematega

*vastavalt lapse vajadustele ja soovidele