Переход на эстоноязычное образование

https://www.hm.ee/ru/node/234

4.09.2023

14.04.2023

   

14.03.2023

Lugupeetud lapsevanem!

Seoses miinimumpalga tõusuga (725 eurot) 1. jaanuarist 2023 tõuseb ka vanemate poolt tasumisele kuuluv osalustasu määr ühe lapse kohta, milleks on 36,25 eurot kuus.
Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014 määrus nr 41 § 2
https://www.riigiteataja.ee/akt/402102014014?leiaKehtiv

Уважаемые родители!

В связи с повышением минимальной заработной платы, с 1 января 2023 года увеличивается плата за место в детском саду — 36,25 евро.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014 määrus nr 41 § 2
https://www.riigiteataja.ee/akt/402102014014?leiaKehtiv 

Käskkiri 01-A Lapse osalustasu määra kinnitamine