Lugupeetud lapsevanem!

Seoses miinimumpalga tõusuga (725 eurot) 1. jaanuarist 2023 tõuseb ka vanemate poolt tasumisele kuuluv osalustasu määr ühe lapse kohta, milleks on 36,25 eurot kuus.
Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014 määrus nr 41 § 2
https://www.riigiteataja.ee/akt/402102014014?leiaKehtiv

Уважаемые родители!

В связи с повышением минимальной заработной платы, с 1 января 2023 года увеличивается плата за место в детском саду — 36,25 евро.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014 määrus nr 41 § 2
https://www.riigiteataja.ee/akt/402102014014?leiaKehtiv 

Käskkiri 01-A Lapse osalustasu määra kinnitamine