Заявления о приёме в детский сад

Уважаемые родители!

Здесь Вы можете скачать заявления о приёме в детский сад, заполнить заявление дома и принести его в детский сад, или отправить по электронной почте на адрес  aljonuska@ kjlv.ee    с Вашей дигитальной подписью.

maarus_nr_8

  1. Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
  2. Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

  

sõimerühm

keelekümblusrühm

sobitusrühm

tasandusrühm

arendusrühm

pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm

Üleviimine

avaldus lapse väljaarvamiseks