Документы

Koolitusluba           koolitusluba

Põhimäärus           https://www.riigiteataja.ee/akt/420102017038

Программа развития 2020 — 2023

Arengukava           Arengukava õppeaastateks 2020 — 2023https://www.riigiteataja.ee/akt/414082020018

Sisehindamine      Sisehindamise_aruanne Kooskolastus

TEL-programm     K-J lasteaed Aljonuška TEL-programmi tegevuskava 2021-2022

Õppekava               Õppekava 2021-2022  Kk nr. 31-A

Tegevuskava          Tegevuskava 2021-2022  Kk nr. 32-A

Korraldus                korraldus nr 562 Kohtla-Järve Lasteaia Aljonuška töötajate koosseisu kinnitamine

Töökorralduse reglid    Töökorralduse reeglid 2019 rus. Kk nr.06-A