Документы

Koolitusluba           koolitusluba

Põhimäärus           https://www.riigiteataja.ee/akt/420102017038

Программа развития 2020 — 2023

Arengukava            Arengukava õppeaastateks 2020 — 2023https://www.riigiteataja.ee/akt/414082020018

Sisehindamine       Sisehindamise_aruanne Kooskolastus

TEL-programm     K-J lasteaed Aljonuška TEL-programmi tegevuskava 22-23

Õppekava                Õppekava2022-2023 KK nr 48A

Tegevuskava           Tegevuskava 2022-2023 KK  nr 49A

Korraldus                 korraldus nr 334

Töökorralduse reglid    Töökorralduse reeglid 2019 rus. Kk nr.06-A