Документы

Koolitusluba           koolitusluba

Põhimäärus           https://www.riigiteataja.ee/akt/420102017038

Программа развития 

Arengukava          Arengukava 2023-2026 õa maarus_nr_23

Sisehindamine      Sisehindamise aruanne õppeaastateks 2020-2023 L-a Aljonuška

Kooskõlastus        Sisehindamise_aruande_kooskolastus_1

TEL-programm    K-J lasteaed Aljonuška TEL-programmi tegevuskava 2023-24õa

Õppekava              Õppekava 2023-2024õa    Kk 14-A õppekava23-24õa

Tegevuskava          Tegevuskava 2023-2024 õa Kk 15-A tegevuskava 23-24õa

Korraldus                korraldus nr 343

Töökorralduse reglid    Töökorralduse reeglid 2019 rus. Kk nr.06-A