Родителям

JÄRELEVALVE

HALDUSJÄRELEVALVET TEOSTAB HARIDUS-JA TEADUSMINISTEERIUMI
VÄLISHINDAMISOSAKOND

Välishindamisosakonna Ida-Virumaa ekspert
Anastassia Vrabi
Tel. 7350230; 56876469
e-post: anastassia.vrabi@hm.ee

https://www.hm.ee/et/kontakt?tid_with_depth%5B0%5D=160

 

TERVISEKAITSENÕUDED KOOLIEELSES LASTEASUTUSES TERVISE EDENDAMISELE JA
PÄEVAKAVALE

§ 13 Lapse haigestumine.

(6) Lasteasutuse direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel
või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teadetetahvlil
teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist,
nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

(7) Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteasutuses eri
puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti
juhiseid.