Info lastevanematele

Seoses miinimumpalga tõusuga on alates 01.01.2024.a. lapse osalustasu määr 41€ kuu.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 31.08.2023 määrus nr 45 § 2

https://www.riigiteataja.ee/akt/405092023010