Архив автора

Erivajadustega lapsed

Lasteaia eripära seisneb selles, et lasteaias töötab neli erirühma : kaks tasandusrühma, arendusrühm,pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm. Lastel on võimalik saada tervist ja arengut toetavaid teenuseid lasteaiasiseselt, vajaduse korral koostatakse individuaalne õppekava. Oma töös järgib lasteaed järgmisi põhimõtteid: erivajadusega lastele võrdsed võimalused erivajadusega laste vanemate toetamine arendamise ja kasvatamise küsimustes erivajadusega lastele nende arenguks tingimuste loomine

Varane osaline keelekümblus

Keelekümblus on kakskeelset haridust rikastav õppevorm eesti keele kui teise keele paremaks omandamiseks. Keelekümblust rakendatakse Eestis riikliku programmina Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastamisel ja toetusel. Keelekümbluse erisuste rakendamisvõimalus on sätestatud koolieelse lasteasutuse ja põhikooli riiklikes õppekavades. Eesmärgid: Tekitada lastes huvi eesti keele vastu ja tagada huvi säilimine, arendada suhtlusoskust, kaasata lastevanemaid neile asjakohast teavet andes,süvendada huvi keeleõpingute vastu. Võimaldada lastel […]