Varane osaline keelekümblus

Keelekümblus on kakskeelset haridust rikastav õppevorm eesti keele kui teise keele paremaks omandamiseks.

Keelekümblust rakendatakse Eestis riikliku programmina Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastamisel ja toetusel. Keelekümbluse erisuste rakendamisvõimalus on sätestatud koolieelse lasteasutuse ja põhikooli riiklikes õppekavades.

Eesmärgid:

  • Tekitada lastes huvi eesti keele vastu ja tagada huvi säilimine, arendada suhtlusoskust, kaasata lastevanemaid neile asjakohast teavet andes,süvendada huvi keeleõpingute vastu.

  • Võimaldada lastel omandada eesti keele igapäevaelus tegevuste ja mängu käigus.

Keele omandamine toimub loomulikult, soodsas keskkonnas, mängulises vormis, lihtsalt keerulisemale.

Lasteaed on liitunud varase osalise keelekümblusprogrammiga 2011 aastast alates.

Varane osaline keelekümblus algab lasteaias 3 aasta vanuselt.

Keelekümblusrühmad moodustati vastavalt vanusele ja lastevanemate sooviavaldusele.