Архив автора

14.04.2023

Lugupeetud lapsevanem!

Seoses miinimumpalga tõusuga (725 eurot) 1. jaanuarist 2023 tõuseb ka vanemate poolt tasumisele kuuluv osalustasu määr ühe lapse kohta, milleks on 36,25 eurot kuus. Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014 määrus nr 41 § 2 https://www.riigiteataja.ee/akt/402102014014?leiaKehtiv Käskkiri 01-A  Lapse osalustasu määra kinnitamine

LAK-õppe päev «Otsime kevadet»

 Jalutuskäik lasteaia territooriumil, töölehtede täitmine. Lapsed imetlevad loodust ja otsivad kevadet (esimesed lilled, pungad, linnude laulud, jne). https://www.youtube.com/watch?v=2mDA9e20W4o 

Pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”

Alates 2021.a.  Projekti alusel töötavab 1 rühm Rukkilill Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojekt“ Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas”. Iga päev korraldab õpetaja  tegevusi eesti keeles koostöös venekeelste kolleegidega.  Pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas” Selle projekti raames kolmandana õpetajana aiarühmas  töötab eestikeele õpetaja, kes aitab mitte-eesti kodukeelega lastele omandada eesti keelt ja kultuuri kooliminekuks. Eestikeelse […]