Lugupeetud lastevanemad!

Meil on hea meel tutvustada Teile uusi võimalusi laste eesti keele õppimise toetamiseks.
Kodus õppivatele lastele mõeldes leiab tänasest Lasteekraan.ee lehelt koduõppe alajaotuse, et pakkuda lapsevanematele ja õpetajatele ideid õppe- ning kasvatustegevusteks. Koduõppe ajajoon on sündinud rahvusringhäälingu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi töögrupi koostöös, milles osalevad ka Tallinna Ülikooli, SA Innove ja lasteaedade ning koolide esindajad. Materjalid lähtuvad riiklikust õppekavast ja toetavad laste, õpetajate ja lapsevanemate loovaid algatusi.Materjalid on Lasteekraani keskkonnas jaotatud teemade kaupa, et neid oleks hõlbus leida ja kasutada.

Loodame väga, et koduõppe alajaotuse materjalid tulevad Teile ja lastele kasuks!