Группа «Mesimumm»

Группа частичного языкового погружения «Mesimumm»

Возраст детей: 6- 7 лет

Педагогический состав группы:

Учитель: Хелен Тамметс (обучение на эстонском языке)

Учитель: Кристина Мельникова  (обучение на русском языке)

Помощник учителя: Зинаида Войстрик

Логопед: Наталья Романова

телефон группы: 53454556

 

                                     Наш девиз:

                                Маленькие пчелки –

                                Не сидят без дела –

                                Знанья получают

                                И несут их смело.

                                В играх, песнях, спорте

                                Ловко применяют.

                                Маленькие пчелки –

                                Учатся играя!

 

 

 

  1. 2022 ÕPPEAASTA EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED:

1. Luua laste vajadustele, huvidele, võimetele vastav optimaalne ja turvaline arengukeskkond, mis tagaks tervikliku isiksuse kujunemise, kes usaldab iseend ja on kaasinimesi arvestav.

2. Toetada last eetiliste tundmuste kujunemisel: ausus, viisakus, headus, julgus, tagasihoidlikkus, teistega arvestamine.

3. Laps õpib tunnetama, kogema, uurima ja avastama looduskeskkonda ja ka ümbritsevat maailma tervikuna.

4. Lapsel kujuneb positiivne enesehinnang ja positiivne hinnang teiste inimeste rollidest elukeskkonnas.

5. Toetada lapse kasvamist ja arenemist arvestades tema isikupära.

6. Laps õpib väärtustama erinevate kultuuride traditsioone läbi ürituste, õppetegevuste, tähtpäevade.

7. Toetada vanemaid lapse kasvatamisel ja arendamisel, neid vajadusel nõustades.

8. Toetada last ohutute liiklemisharjumuste kujundamisel.

9. Õpetada last väärtustama oma tervist.

10. Koostöös lapsevanematega valmistada laps ette kooli minekuks, täites lasteasutustele kehtivat riikikku õppekava ning selles kirjeldatud eesmärke ning saavutatavaid pädevusi.

tunniplaan

päevakava

Новости группы:

15 октября, 2021 Elena Праздник осени.
6 сентября, 2021 Elena Vesi ja veekasutus. Iisaku looduskeskus.
3 сентября, 2021 Elena Teadmiste päev! «Magic Roki» etendus.