Rühm  «Vikerkaar»

  Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm

Laste vanus: 3 — 8

Rühma koosseis:

Õpetaja:

Abiõpetaja:

Õpetaja abi:

Logopeed — eripedagoog:

Rühma telefoni number: 53452433

 

Новости группы: